Disclaimer

We doen er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht u toch een fout zien op de site of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site hiermee te verbeteren.

Voor uw reactie op onze website kunt u terecht op onze contactpagina. Wij zullen uw melding zo spoedig mogelijk behandelen en eventueel actie ondernemen.

Privacy

Alle informatie die u aan de Stichting Rooi Werkt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Stichting Rooi Werkt heeft alle nodige maatregelen genomen om de privacy van de werkzoekende te beschermen. Persoonsgegevens worden door de Stichting Rooi Werkt niet beschikbaar gesteld zonder de toestemming van de werkzoekende. Voor medewerkers van de Stichting Rooi Werkt geldt een geheimhoudingsplicht. 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Rooi Werkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid en copyright

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Op enkele plaatsen op deze site worden links aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat de Stichting Rooi Werkt verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat de Stichting op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.