Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Als u als ondernemer een oudere werknemer in dienst neemt, kan u dat loonkostenvoordeel (LKV) opleveren.
Het gaat dan om oudere werknemers van 56 jaar en ouder, die een uitkering hebben.

De regeling loonkostenvoordeel (LKV) is ingegaan op 1 januari 2018. Het is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.
Het LKV geldt ook voor het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en werknemers met een arbeidsbeperking.

Voordeel
Het maximale loonkostenvoordeel voor het in dienst nemen van werknemers van 56 jaar of ouder is €3,05 per verloond uur en maximaal €6.000,- per kalenderjaar.
Als werkgever kunt u maximaal drie jaar een beroep doen op het LKV.

Doelgroepenverklaring
Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Deze kan uw werknemer binnen 3 maanden nadat hij/zij in dienst is gekomen, aanvragen bij de gemeente of het UWV, de instantie waarvan hij/zij een uitkering ontvangt. De voorwaarden en het digitale formulier Aanvragen doelgroepverklaring LKV voor uw werknemer vindt u o.a. op de website van het UWV

 

© Rooi Werkt / TekstBalk Redactiebureau        Foto's Ellis Rijkers        Disclaimer

Web development by Fruitcake