Valt het doek voor Rooi Werkt?

Beste relatie,


Wij hebben niet zo'n goed nieuws. Het doek dreigt te vallen voor Rooi Werkt.
 
We zien ons genoodzaakt onze werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten. Dat betekent dat we geen nieuwe vacatures in behandeling nemen en ook geen nieuwe aanmeldingen van werkzoekenden. Uiteraard zullen we ons inspannen om de lopende zaken zorgvuldig en naar tevredenheid af te ronden.
 
We nemen dit drastische besluit omdat onze financiële middelen uitgeput zijn. We hebben over onze financiële situatie de noodklok geluid bij de gemeente, onze samenwerkingspartner, van wie we financieel afhankelijk zijn. Dit deden we op 26 november vorig jaar, in een brief aan college en raad. Helaas hebben we van de gemeente nog geen antwoord mogen ontvangen op deze brief. 

Vanwege deze situatie zien we voorlopig geen mogelijkheden meer onze werkzaamheden voort te zetten. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de situatie en onze toekomstmogelijkheden zullen we u hierover informeren.

Met vriendelijke groet,
 
Bestuur en projectteam Rooi Werkt

© Rooi Werkt / TekstBalk Redactiebureau        Foto's Ellis Rijkers        Disclaimer

Web development by Fruitcake