Werkgever

Zoekt u medewerkers uit Sint-Oedenrode/Meierijstad?

Bent u op zoek naar een vaste werknemer of naar tijdelijk personeel? Kijkt u dan eens naar de mogelijkheden die lokale werkzoekenden u bieden. In Sint-Oedenrode/Meierijstad wonen een aantal (langdurig) werklozen die graag willen werken. Zij kunnen ook bij u aan de slag. Eventueel als werknemer, maar ook binnen leer- en werktrajecten of werkervaringsplaatsen.

Rooi Werkt voor werkgevers

Neemt u lokale werknemers in dienst, dan krijgt u er gemotiveerde en loyale arbeidskrachten voor terug en geeft u  een concrete invulling aan maatschappelijk ondernemerschap. Rooi Werkt regelt voor u de werving en selectie en adviseert bij administratieve afhandeling, eventuele financiële tegemoetkoming en (werkplek)begeleiding.

Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers

Neemt u een lokale werkzoekende in dienst, dan kunt u als werkgever soms gebruik maken van stimuleringsmaatregelen. Denkt u hierbij onder meer aan:

  • (loonkosten)subsidie
  • het tijdelijk doorlopen van WW-uitkering (geen salariskosten voor u)
  • begeleiding op de werkplek
  • coaching
  • scholing werknemer
  • aanpassing werkplek

Welke maatregelen voor u van toepassing zijn, is per situatie verschillend. Neem voor meer informatie contact op met het projectteam van Rooi Werkt.